Leasing

Tu jesteś   >   Strona główna    >    SERWIS    >    Leasing

1.  Czym jest leasing kontenerów?

Leasing jest formą finansowania kontenerów, która dedykowana jest przede wszystkim podmiotom gospodarczym – mogą wybierać między leasingiem operacyjnym (działającym na zasadach podobnych do dzierżawy lub najmu), a leasingiem finansowym (ta forma finansowania przypomina sprzedaż na raty).

2. Jak działa leasing kontenerów i ile to kosztuje?

W praktyce proces leasingowy wygląda tak, że kupujący otrzymuje proformę na kontenery, a następnie podpisuje umowę leasingu, na mocy której leasingodawca nabywa wskazany kontener i udostępnia go w zamian za ustalone opłaty, czyli raty leasingowe.

Na ratę leasingową składają się:

  • raty kapitałowe (spłata wartości początkowej kontenerów)
  • raty odsetkowe z tytułu finansowania (czyli odsetki ustalone przez leasingodawcę).

3. Jakie są rodzaje leasingu ?

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje leasingu:

  • Leasing finansowy, w którym prawo własności przechodzi na leasingobiorcę z chwilą zapłaty ostatniej raty (automatycznie), czyli leasingobiorca spłaca całą kwotę, którą leasingodawca wydał na zakup kontenera.
  • Leasing operacyjny będący finansowaniem, w którym leasingobiorca ma opcję wykupu po upływie okresu umowy za określoną kwotę i może ale nie musi z niej skorzystać.
  • Leasing zwrotny polegający na sprzedaży przez leasingobiorcę środka trwałego leasingodawcy, a następnie użytkowanie go na zasadach umowy leasingowej.

4. Co wpływa na zdolność leasingową?

W przypadku leasingu kontenerów dla firm leasingodawcę interesują:

  • obroty lub zyski firmy (dane z minionego roku obrachunkowego),
  • poczynione inwestycje (można je uznać za amortyzację i wliczyć w poczet zysków),
  • zadłużenie firmy,
  • majątek firmy,
  • wiarygodność firmy (czas prowadzenia działalności, historia kredytowa).

Leasingodawca może także zapytać o preferowany okres leasingu, rodzaj kontenera i wysokość opłaty inicjalnej itp.

 Niezobowiązujące zapytanie : e-mail 

Siedziba
696 037 553
Plac Piastowski 3
85-012 Bydgoszcz, KRS: 0000648187
napisz do nas
Transport

505 222 000
Sprzedaż

505 555 444
Wynajem

505 425 425